RetroPainted

Damstredet, Oslo 1965

Damstredet er en smal og krokete gate i Oslo, nedenfor St. Hanshaugen. På dette maleriet vises gaten bak damen i bildet. Bygningene langs Damstredet er alle lave trehus, og stammer fra perioden 1810 til 1860. Det første huset, ("Solberg" - Damstredet 1) ble oppført i 1756 av billedhoggeren Ole Meyer. Forfatteren Henrik Wergeland bodde på samme sted noen år senere. Siste versjon av huset skimtes bakerst i bildet. Tilhørende stall, som også er bevart, kalles fortsatt Veslebrunens stall, etter Wergelands hest

Gaten het til rundt 1830 Bjergfjerdingens gade etter strøket Bergfjerdingen. Sitt nåværende navn fikk gaten etter Billedhuggerdammen, en dam som lå på den åpne plassen i krysset ved Akersveien tidligere (til 1852). Dammen er nå gjenskapt i form av en monumental fontene.

Bildet er trykket opp som postkort og plakat, og kan kjøpes i nettbutikken: shop.multiart.no

Andre RetroPainted-malerier: